www.hosch-nord.dk © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

Velkommen til

• HOSCH nord»
Vi er et team af mere end 40 medarbejdere som varetager salg, montage og service på skrabere i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

• Kontakt»
Jari Iversen
Sales Manager 
Scandinavian

Tlf.: +45 20 42 11 45
Fax: +45 74 46 88 50

Mail: mail@hosch-nord.dk

 

Over alt hvor der i produktionen anvendes båndtransportører har man den samme problemstilling.

Problemet er det vedhæftene restmateriale som forbliver på båndet efter afkastet. Dette medfører at anlægningen og arbejdsområdet bliver udsat for en unødvendig forurening. Dette belaster både sikkerheden og arbejds-miljøet. Ydermere stiger udgifterne til manuel rengøring og vedligehold.

 

 

Bliver båndet efter afkastet ikke rengjort optimalt, vil underbåndet køre retur med uønsket vedhæftende restmateriale. Dette medfører:

: forhøjet slid på bånd og returruller,

 

: beskadigelse af lejer og bevægelige dele,
: bånd-skævløb,
: driftsstop på anlægget.

Disse faktorer resulterer slutteligt i en forhøjet driftsudgift. I disse siturationer bør det overvejes at anvende produkterne fra HOSCH.


 

 

 

 

http://www.hosch.de

Klik på ovenstående link for at komme videre til den tyske hovedafdelings hjemmside.